Kontakt
Przedszkole nr 18 im. Marii Montessori

REKRUTACJA 2024/2025

 

 

 

Ważna informacja

Od dnia 30 kwietnia 2024 r. ruszyła  rekrutacja uzupełniająca kandydatów

do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych  prowadzonych przez Gminę Stalowa Wola na nowy rok szkolny 2024/2025.

Tu znajdziecie Państwo informacje dotyczącą wykazu szkół i przedszkoli, których dotyczy ta rekrutacja : rekrutacja uzupełniająca

 

Nabór przeprowadzany jest w systemie elektronicznym VULCAN.

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/gminastalowawola/News.

Termin składania wniosków upływa dnia 13 maja 2024r. o godz. 15:00.

 


 

 Informujmy, iż uległy zmianie terminy postępowania

uzupełniającego do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w roku szkolnym 2024/2025

 

pełny tekst zarządzenia tu:  Zarządzenie Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 24 kwietnia 2024r.

 

 


 

 

 

Drodzy Rodzice!

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025 przebiegać będzie w formie elektronicznej w terminie:

od 11.03.2024 r. od godz. 8.00 do 25.03.2024 r. do godz. 15.00

W celu zapisania dziecka do przedszkola na nowy rok szkolny należy wejść na stronę:

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/gminastalowawola/News

Rodzice dzieci, które aktualnie uczęszczają do przedszkola składają tylko deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Przedszkolu nr 18.

Deklarację będzie można otrzymać w przedszkolu  lub pobrać ze strony internetowej przedszkola. Wypełnione
i podpisane deklaracje należy złożyć u dyrektora od 04.03.2024 r. od godziny 8:00 do 08.03.2024 r. do godziny 15:00.


 

Zarządzenia w sprawie terminów oraz kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2024/2025

 

Uchwała Nr LXVIII60317 z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych [klik]

Zarządzenie w sprawie kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym [klik]

Zarządzenie w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego [klik]  

 

Podano do wiadomości publicznej 01.02.2024 r.

Dyrektor Przedszkola nr 18 w Stalowej Woli

Monika Sokal

 

 

 

 

 


 

 

 

Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024

przebiegać będzie w formie elektronicznej 

od 6 marca 2023r. od godz. 8:00 do 20 marca 2023r. do godz. 15:00.

 

Adres do strony rekrutacyjnej:

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/gminastalowawola

(strona będzie aktywna od 6 marca 2023 r.)

 

Rodzice dzieci, które aktualnie uczęszczają do przedszkola

składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

w Przedszkolu nr 18 im. Marii Montessori w Stalowej Woli

do dnia 3 marca 2022r.

Deklaracje będzie można otrzymać w przedszkolu od 27 lutego 2022 r.

Wypełnione i podpisane deklaracje należy złożyć u dyrektora jednostki.

 

Zarządzenia i uchwały dotyczące rekrutacji:

 

Uchwała nr LXVIII/603/17 Rady Miejskiej w Stalowej Woli w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Stalowa Wola

Uchwała nr LXVIII/604/17 Rady Miejskiej w Stalowej Woli w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Stalowa Wola

Zarządzenie Nr 29/2023 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas I szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Stalowa Wola, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów

Zarządzenie Nr 30/2023 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym określenia terminów składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych (...) prowadzonych przez Gminę Stalowa Wola na rok szkolny 2023/2024

 

 

 

Podano do wiadomości publicznej 31.01.2023 r.

dyrektor

Przedszkola nr 18 im. Marii Montesori w Stalowej Woli

Monika Sokal