Menu
Strona głowna  /  Aktualności

 

 

Szanowna Dyrekcjo! Drodzy Nauczyciele! Kochane dzieci!

"Tu Fryderyka płynie muzyka, fale Bałtyku tańczą walczyka,

chabry i maki pod jasnym niebem pachną wolnością i chlebem"

 - fragment głównej piosenki Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego

"Piękna Nasza Polska Cała" zabrzmiał w tym roku w ponad 800 placówkach naszego kraju. 

Nie mam słów, żeby wyrazić swoją wdzięczność za kolejny

rok współpracy i współdziałania przy realizacji

Projektu mojego autorstwa, który połączył pokolenia

i już dawno gości nawet poza granicami naszej Ojczyzny.

Każdemu z osobna i wszystkim razem dziękuję za każde zrealizowane zadanie,

za uśmiechy i wzruszenia, za nietuzinkowe pomysły,

kreatywność, rozmach, za piękne relacje i ogrom pracy. 

Dziękuję za kształtowanie patriotycznych postaw naszych dzieci.

Będą pamiętać o tym całe życie i będą dumni, że są Polakami.

Kiedy już nas nie będzie - nasi wychowankowie będą o tym pamiętać.

I to jest - najpiękniejsze... 

Serdecznie zapraszam do udziału za rok

- poszerzamy działalność powstałego Stowarzyszenia 

Piękna Nasza Polska Cała, tworzymy Międzynarodową

sieć placówek zakochanych w Polsce, przygotowujemy

ciekawą formułę i nietuzinkowe propozycję inspiracji

i zadań do wykonania na najbliższy rok. 

Do zobaczenia w nowym roku szkolnym 2022/2023!

Z poważaniem - Ludmiła

 

 

 

Programy realizowane w roku szkolnym 2021/2022:  

 

1. Program logopedyczno-terapeutyczny  "Sprawny język"

 

mający na celu rozwijanie kompetencji jezykowych u dzieci,

artykulacji błędnie wypowiadanych głosek,  usprawnieniu pracy artykulatorów,

rozwijaniu mowy u dzieci  oraz   rozwijaniu procesów poznawczych.

Program  realizowany jest w ramach autorskiej innowacji pedagogicznej  

przez p. Katarzynę Świtoń.

 

2.  Projekt czytelniczy "Bajeczna Księga"

 

realizowany  przez p.Agnieszkę z grupy "Białej" i p. Kasię z gr "Żółtej"

oraz p.Monikę w grupie "Niebieskiej  i p.Asię w grupie "Zielonej"

Cele projektu:

promowanie czytelnictwa wśród przedszkolaków;

stwarzanie okazji do twórczej ekspresji językowej i plastycznej;

angażowanie rodziców do współpracy z przedszkolem

w ramach wspierania rozwoju dzieci.

 

więcej informacji na stronie Bliżej Przedszkola

w linku www. blizejprzedszkola.pl/bajecznaksiega

 

3. Ogólnopolski  program edukacyjny "Mamo, tato, wolę wodę!".

 

 

 

Jego celem jest podkreślenie roli wody w codziennej diecie,

zwrócenie uwagi na zagadnienia ochrony środowiska

oraz wspieranie rodziców w kształtowaniu prawidłowych

nawyków żywieniowych

i postawy proekologicznej u dzieci.

Więcej informacji: https://wolewode.pl/

 

 

 

4. "Skąd się biorą produkty ekologiczne"

- ogólnopolski program edukacyjny dla przedszkoli

 

 

 

Celem programu jest zwiększanie świadomości i wiedzy

na temat rolnictwa ekologicznego

oraz budowanie właściwych nawyków żywieniowych od najmłodszych lat.

Główne założenie programu:

 - zrozumienie czym jest rolnictwo i produkty ekologiczne,

- kształtowanie umiejętności wyboru produktów ekologicznych,

- propagowanie zdrowego stylu życia,

- zwiększanie wiedzy i świadomości przedszkolaków o  nawykach higieniczno-zdrowotnych.

 

więcej informacji:  Skąd się biorą produkty ekologiczne?

 

 

5.  Kubusiowi Przyjaciele Natury

- ogólnopolski program edukacyjny

 

 

Jego celem jest proekologiczna edukacja dzieci

i zachęcenie je do ruchu już od najmłodszych lat.

więcej informacji : https://przyjacielenatury.pl/

 

6. Czyste Powietrze Wokół Nas

– program edukacyjny dla przedszkolaków

 

 Główne cele programu: 

- zwiększenie  wiedzy rodziców w zakresie ochrony dzieci przed narażeniem

na działanie dymu tytoniowego 

 - kształtowanie świadomych, asertywnych

postaw wśród dzieci dotyczących ochrony własnego zdrowia,

w przypadku bezpośredniego kontaktu z osobami palącymi.

więcej informacji: Czyste Powietrze Wokół Nas

 

7.  Projekt   Tworzymy Przedszkole Promujące Zdrowie.

 

„Promujemy zdrowie nie dlatego, że jest ważne,

ale dlatego że bez niego wszystko inne jest nieważne” 

Cele projektu:

- kształtowanie umiejętności i postaw prozdrowotnych związanych

z racjonalnym odżywianiem się, higieną fizyczą i psychiczną dziecka

-  podejmowanie odpowiednich działań przez społeczność przedszkola

na rzecz zdrowia własnego i innych ludzi

-  tworzenie środowiska sprzyjającego zdrowiu

 

_________________________________________________________________________________________

W roku szkolnym 2020/2021 

Zrealizowany zostały następujące programy 

 

1. Międzynarodowy Projekt Edukacyjny " Piękna Nasza Polska Cała"oraz wdrożona innowacja pedagogiczna

"Spacerem po Polsce" , która została napisana w oparciu o ten projekt i na bazie koncepcji ogólnopolskiej sieci wspópracy

nauczycieli z różnych regionów Polski autorstwa Łukasza Kiełbasy -nauczyciela Przedszkola Małych Odkrywców w Piaskach

-  przez  panią Urszulę Maciejak i panią Katarzynę Stróż (Grupa Czerwona)

Ponadto grupa "Czerwona" przystępiła do projektu ekologicznego 

 

2. Ekokulturalne Przedszkole

W ramach tego projektu podejmowaliśmy działania ekologiczne w kategorii:

Ekoplastyka- planowanie ekologicznych prac plastycznych,

Ekoprzestrzeń- tworzenie otoczenia przyjaznego środowiskiu,

Ekokultura- nawiązanie wspópracy z rodzicami na rzecz środowiska.

 

3. Program logopedyczno-terapeutyczny  "Sprawny język"

 

mający na celu rozwijanie kompetencji jezykowych u dzieci,artykulacji błędnie wypowiadanych głosek,

usprawnieniu pracy artykulatorów, rozwijaniu mowy u dzieci oraz

rozwijaniu procesów poznawczych.

Program  realizowany był w grupie Żoltej w ramach innowacji pedagogicznej

przez p. Katarzynę Świton.

 

4.  Projekt   Tworzymy Przedszkole Promujące Zdrowie.

 

Projekt miał na celu podniesienie jakości pracy przedszkola w zakresie edukacji zdrowotnej

czyli podejmowanie odpowiednich działań przez społeczność przedszkola

na rzecz zdrowia własnego i innych ludzi

oraz tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu.

Program zakładał współpracę z rodzicami, społecznością lokalną

i specjalistami w zakresie ochrony zdrowia.

Koordynatorem projektu była pani Monika z gr "Niebieskiej" i pani Asia z gr. "Zielonej"

więcej informacji na temat projektu tu:

http://montessori18stw.eprzedszkola.pl/?m=strona&id=24

 

5. Ogólnopolski  program edukacyjny "Mamo, tato, wolę wodę!".

Jego celem jest podkreślenie roli wody w codziennej diecie,

zwrócenie uwagi na zagadnienia ochrony środowiska

oraz wspieranie rodziców w kształtowaniu prawidłowych

nawyków żywieniowych

i postawy proekologicznej u dzieci.

Więcej informacji: https://wolewode.pl/

 

6. Projekt "Bajeczna Księga"

realizowany przez p.Agnieszkę z grupy "Białej" i p. Kasię z gr "Żółtej"

Cele projektu:

promowanie czytelnictwa wśród przedszkolaków;

stwarzanie okazji do twórczej ekspresji językowej i plastycznej;

angażowanie rodziców do współpracy z przedszkolem

w ramach wspierania rozwoju dzieci.

 

więcej informacji na stronie Bliżej Przedszkola

w linku

https://blizejprzedszkola.pl/bajecznaksiega/#

 

PONIŻEJ LINKI DO REALIZOWANYCH PROGRAMÓW:

 

http://images.dlaprzedszkoli.eu/montessori18stw/regulamin-projektu-piekna-nasza-polska-cala.pdf

 

http://images.dlaprzedszkoli.eu/montessori18stw/realizacja-projektu-zadania-do-wykonania-2020-2021-1.pdf

 

http://images.dlaprzedszkoli.eu/montessori18stw/spacerem-po-polsce(1).docx

 

 

 

 

 

 

PROGRAMY / PROJEKTY