Kontakt
Przedszkole nr 18 im. Marii Montessori

Dokumenty

Statut przedszkola


 


Podstawa programowa

 

 


Koncepcja pracy 

 

 


 

Płatności

 

 

OPŁATA STAŁA

          Opłata stała za przedszkole jest naliczana zgodnie z UCHWAŁĄ NR XLVI /577/17 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 27 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia czasu przeznaczonego na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Stalowa Wola.

Wysokość  opłat za świadczenia przedszkola wynoszą 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę.

 

OPŁATA ZA WYŻYWIENIE

Rodzic / opiekun prawny zobowiązuje się do uiszczania opłat z tytułu wyżywienia zwanej dalej stawką żywieniową, która wynosi 6zł.

 

Opłata za przedszkole oraz za wyżywienie płatna jest z dołu do 15 każdego miesiąca.
Opłaty proszę wpłacać na rachunek przedszkola 

PKO BANK POLSKI 24 1020 4913 0000 9002 0117 6247

 (liczy się data wpływu na konto przedszkola, po tym terminie naliczone będą ustawowe odsetki) zgodnie z otrzymanym w przedszkolu kwitariuszem.

 

 

Uchwała nr LXIX/875/18 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 26 stycznia 2018r.

w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym

do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Stalowa Wola przedszkolach

i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych

 

UCHWAŁA NR LXIX/875/18 RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI

 

 


 

 

Funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Przedszkolu nr 18 im.Marii Montessori pełni

Pan Mariusz Marć

 

https://images.dlaprzedszkoli.eu/montessori18stw/klauzula-informacyjna-rodo-dla-rodzicow.docx