Kontakt
Przedszkole nr 18 im. Marii Montessori

O przedszkolu

 
Historia placówki

Przedszkole powstało w 1984 roku jako 5-oddziałowe przedszkole publiczne. Przez kilkanaście lat pracowałyśmy w oparciu o tradycyjne metody wychowania i kształcenia.

     W okresie przemian w polskiej oświacie pojawiły się ciekawe i alternatywne metody i formy kształcenia dzieci. Kadra pedagogiczna naszego przedszkola już od dawna poszukiwała różnych koncepcji pedagogicznych, które byłyby możliwe do wdrożenia  w naszej placówce.

      Bliższe poznanie  założeń systemu pedagogicznego Marii Montessori spowodowało, że  rada pedagogiczna podjęła decyzję o utworzeniu jednego oddziału pracującego według zasad tej pedagogiki. Decyzja poparta była aprobatą rodziców i środowiska. Uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez władze naszego miasta, które przeznaczyły środki na wyposażenie jednego oddziału w oryginalne pomoce montessoriańskie.

     Od 1 września 1997 roku jedna grupa rozpoczęła pracę w oparciu o założenia systemu pedagogicznego Marii Montessori. Ponadto w pozostałych grupach wprowadzono elementy tej pedagogiki. W przedszkolu opracowany został program innowacyjny „Wprowadzenie elementów pedagogiki Marii Montessori do praktyki przedszkolnej”, zatwierdzony przez Kuratora Oświaty w Rzeszowie.

        Dzięki zabiegom rady pedagogicznej od 1 września 2006 roku udało się pozyskać środki na utworzenie drugiej grupy Montessori.

       Praca w oparciu o ten system daje nam satysfakcję, spełnia oczekiwania rodziców i środowiska, wpływa korzystnie na całościowy rozwój dzieci, budzi zainteresowania rodziców którzy chętnie posyłają dzieci do tych grup i do naszego przedszkola.

     Wszelkie działania rady pedagogicznej i całego personelu przedszkola przez szereg lat dowodzą i świadczą że jest to właściwy kierunek pracy z dziećmi. Metoda ta daje dzieciom szanse optymalnego rozwoju intelektualnego, emocjonalnego, fizycznego i społecznego, w naturalnym – zróżnicowanym wiekowo środowisku.

  

 

Organizacja

Nasze przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00 – 16.00 przez cały rok  z wyjątkiem przerwy wakacyjnej (wymiennie w lipcu lub sierpniu). W przedszkolu funkcjonuje 6 grup mieszanych, do których uczęszczają dzieci w wieku 3-6 lat:

 

 

1. GRUPA NIEBIESKA:

mgr Bożena Herdzik

mgr Monika Skromak - Sitkowska

pomoc nauczyciela: Agnieszka Pachuta

 

2. GRUPA POMARAŃCZOWA:

mgr Irena Kruk

mgr Urszula Maciejak

pomoc nauczyciela: mgr Izabela Chrapek

pomoc nauczyciela: Małgorzata Wermińska

 

                                                                             

3. GRUPA ZIELONA:

mgr Joanna Kandefer

mgr Monika Niedbała

pomoc nauczyciela: Małgorzata Moczydłowska, Renata Haniecka

 

4. GRUPA ŻÓŁTA:

mgr Katarzyna Świtoń

Karolina Zubrzycka

pomoc nauczyciela: Anna Kulpa

 

5. GRUPA CZERWONA:

mgr Katarzyna Stróż

mgr Agnieszka Wołoszyn- Rusinek

pomoc nauczyciela: Magdalena Jaskowska

 

6. GRUPA BIAŁA:

mgr Danuta Ziejka

mgr Monika Sokal

Karolina Zubrzycka

pomoc nauczyciela: Monika Węglarz

 

 


 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

 • 6.00 – 8.00
  1. schodzenia się dzieci
  2. kształtowanie zachowań kulturalnych
  3. praca indywidualna
  4. zabawy dowolne w kącikach zainteresowań
  5. gry i zabawy ruchowe
 • 8.00 – 9.00
  1. śniadanie
  2. pełnienie roli dyżurnych
  3. mycie zębów
 • 9.00 – 11.15
  1. zajęcia programowe ogólnorozwojowe z zakresu:
  2. pedagogiki montessori • wychowania umysłowego • plastyki • kształcenie języka i mowy • rozwijanie kompetencji matematycznych • rozwijanie sprawności ruchowej
  3. gry dydaktyczne
  4. zajęcia dodatkowe według harmonogramu
 • 11.15 – 12.30
  1. przygotowanie do obiadu. Obiad.
 • 12. 30 – 13.30
  1. odpoczynek - muzyka relakasycjna, kołysanki, czytanie bajek 
  2. wycieczki i spacery
  3. zabawy na świeżym powietrzu
  4. praca indywidualna z książką
  5. słuchanie bajek
 • 13.30 – 14.00
  1. podwieczorek
 • 14.00 – 16.00
  1. rozchodzenie się dzieci
  2. zajęcia wyrównawcze
  3. rozmowy indywidualne z rodzicami

 


 

KADRA PEDAGOGICZNA

 

Dyrektor przedszkola – mgr Monika Sokal

 

 Nauczycielki:

 mgr Bożena Herdzik

 mgr Irena Kruk

 mgr Katarzyna Świtoń

 mgr Joanna Kandefer

 mgr Katarzyna Stróż

 mgr Urszula Maciejak

mgr Monika Niedbała

 mgr Monika Skromak – Sitkowska

 mgr Agnieszka Wołoszyn-Rusinek

mgr Danuta Ziejka

Karolina Zubrzycka

 

 

                                     Psycholog:  Małgorzata Czernik

                                     Pedagog specjalny: Katarzyna Jaskowska

                                     Logopeda: Henryka Zielińska, Katarzyna Świtoń

 

 W każdej grupie zatrudniona jest pomoc nauczyciela:

   Magdalena Jaskowska

   Anna  Kulpa

    Małgorzata Moczydłowska

    Agnieszka Pachuta

    Małgorzata Wermińska

    Monika Węglarz

 

Wożna : Małgorzata Skubal

 Pracownicy kuchni:
                  Jadwiga Gumiela
                  Dorota Mazur

                  Katarzyna Przytuła

 

    Administracja:

                                                        
 Intendent: Dorota Łata

 Pomoc administracyjna: Beata Sabat

 

 Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Mariusz Marć

 

  Dozorca: Zbigniew Sałach