Menu
Strona głowna  /  O przedszkolu
O przedszkolu
 
Historia placówki

Przedszkole powstało w 1984 roku jako 5-oddziałowe przedszkole publiczne. Przez kilkanaście lat pracowałyśmy w oparciu o tradycyjne metody wychowania i kształcenia.

     W okresie przemian w polskiej oświacie pojawiły się ciekawe i alternatywne metody i formy kształcenia dzieci. Kadra pedagogiczna naszego przedszkola już od dawna poszukiwała różnych koncepcji pedagogicznych, które byłyby możliwe do wdrożenia  w naszej placówce.

      Bliższe poznanie  założeń systemu pedagogicznego Marii Montessori spowodowało, że  rada pedagogiczna podjęła decyzję o utworzeniu jednego oddziału pracu-jącego według zasad tej pedagogiki. Decyzja poparta była aprobatą rodziców i środowiska. Uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez władze naszego miasta, które przeznaczyły środki na wyposażenie jednego oddziału w oryginalne pomoce montessoriańskie.

     Od 1 września 1997 roku jedna grupa rozpoczęła pracę w oparciu o założenia systemu pedagogicznego Marii Montessori. Ponadto w pozostałych grupach wprowadzono elementy tej pedagogiki. W przedszkolu opracowany został program innowacyjny „Wprowadzenie elementów pedagogiki Marii Montessori do praktyki przedszkolnej”, zatwierdzony przez Kuratora Oświaty w Rzeszowie.

        Dzięki zabiegom rady pedagogicznej od 1 września 2006 roku udało się pozyskać środki na utworzenie drugiej grupy Montessori.

       Praca w oparciu o ten system daje nam satysfakcję, spełnia oczekiwania rodziców i środowiska, wpływa korzystnie na całościowy rozwój dzieci, budzi zainteresowania rodziców którzy chętnie posyłają dzieci do tych grup i do naszego przedszkola.

     Wszelkie działania rady pedagogicznej i całego personelu przedszkola przez szereg lat dowodzą i świadczą że jest to właściwy kierunek pracy z dziećmi. Metoda ta daje dzieciom szanse optymalnego rozwoju intelektualnego, emocjonalnego, fizycznego i społecznego, w naturalnym – zróżnicowanym wiekowo środowisku.

 


 

 

 


 

 

Organizacja

Nasze przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00 – 16.00 przez cały rok  z wyjątkiem przerwy wakacyjnej (wymiennie w lipcu lub sierpniu). W przedszkolu funkcjonuje 6 grup mieszanych, do których uczęszczają dzieci w wieku 3-6 lat:

 

 

1. GRUPA NIEBIESKA:

mgr Monika Skromak - Sitkowska

mgr Bożena Herdzik

pomoc nauczyciela: Agnieszka Pachuta

 

2. GRUPA POMARAŃCZOWA:

mgr Anna Tyza

mgr Irena Kruk           

pomoc nauczyciela: Małgorzata Wermińska                                                                                 

 

3. GRUPA ZIELONA:

mgr Mirosława Bartkowiak – Spała

mgr Joanna Kandefer

pomoc nauczyciela: Małgorzata Moczydłowska

 

4. GRUPA ŻÓŁTA:

mgr Jolanta Król

mgr Katarzyna Świtoń

pomoc nauczyciela: Marianna Motyka

 

5. GRUPA CZERWONA:

mgr Katarzyna Stróż

mgr Urszula Maciejak

mgr Monika Skromak – Sitkowska

pomoc nauczyciela: Karolina Zubrzycka

 

6. GRUPA BIAŁA:

mgr Agnieszka Wołoszyn

mgr  Elżbieta Gałka – Ziajko

mgr Jolanta Król

pomoc nauczyciela: Monika Węglarz

 


 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

 • 6.00 – 8.00
  1. schodzenia się dzieci
  2. kształtowanie zachowań kulturalnych
  3. praca indywidualna
  4. zabawy dowolne w kącikach zainteresowań
  5. gry i zabawy ruchowe
 • 8.00 – 9.00
  1. śniadanie
  2. pełnienie roli dyżurnych
  3. mycie zębów
 • 9.00 – 11.15
  1. zajęcia programowe ogólnorozwojowe z zakresu:
  2. pedagogiki montessori • wychowania umysłowego • plastyki • kształcenie języka i mowy • rozwijanie kompetencji matematycznych • rozwijanie sprawności ruchowej
  3. gry dydaktyczne
  4. zajęcia dodatkowe według harmonogramu
 • 11.15 – 12.30
  1. przygotowanie do obiadu. Obiad.
 • 12. 30 – 13.30
  1. odpoczynek - muzyka relakasycjna, kołysanki, czytanie bajek 
  2. wycieczki i spacery
  3. zabawy na świeżym powietrzu
  4. praca indywidualna z książką
  5. słuchanie bajek
 • 13.30 – 14.00
  1. podwieczorek
 • 14.00 – 16.00
  1. rozchodzenie się dzieci
  2. zajęcia wyrównawcze
  3. rozmowy indywidualne z rodzicami

 


 

KADRA PEDAGOGICZNA

 

Dyrektor przedszkola – mgr Elżbieta Gałka – Ziajko

 

 Nauczycielki:

 mgr Mirosława Bartkowiak – Spała

 mgr Bożena Herdzik

 mgr Irena Kruk

 mgr Jolanta Król

 mgr Katarzyna Świtoń

 mgr Anna Tyza

 mgr Joanna Kandefer

 mgr Katarzyna Stróż

 mgr Urszula Maciejak

 mgr Monika Skromak – Sitkowska

 mgr Agnieszka Wołoszyn-Rusinek

 

 

                         W każdej grupie zatrudniona jest pomoc nauczyciela:

                                   Małgorzata Wermińska

                                   Marianna Motyka

                                   Małgorzata Moczydłowska

                                   Agnieszka Kata

                                   Karolina Zubrzycka

                                   Monika Węglarz

                                                                                                                                       

 

                         Pracownicy kuchni:
                                                               Jadwiga Gumiela
                                                                

                                                                Dorota Mazur

                                                                Katarzyna Przytuła

 

                          Administracja:

                                                                Główny księgowy – Ilona Szajowska
                                                                 

                                                                 Intendent – Dorota Łata

                                                                 Pomoc administracyjna – Beata Sabat

 

                                                                 Inspektor Ochrony Danych Osobowych- Mariusz Marć

 

                          Dozorca:

                                                                 Zbigniew Sałach


Ostatnia aktualizacja: 2022-04-08