Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Strona głowna  /  O przedszkolu
O przedszkolu
 
Historia placówki

Przedszkole powstało w 1984 roku jako 5-oddziałowe przedszkole publiczne. Przez kilkanaście lat pracowałyśmy w oparciu o tradycyjne metody wychowania i kształcenia.

     W okresie przemian w polskiej oświacie pojawiły się ciekawe i alternatywne metody i formy kształcenia dzieci. Kadra pedagogiczna naszego przedszkola już od dawna poszukiwała różnych koncepcji pedagogicznych, które byłyby możliwe do wdrożenia  w naszej placówce.

      Bliższe poznanie  założeń systemu pedagogicznego Marii Montessori spowodowało, że  rada pedagogiczna podjęła decyzję o utworzeniu jednego oddziału pracu-jącego według zasad tej pedagogiki. Decyzja poparta była aprobatą rodziców i środowiska. Uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez władze naszego miasta, które przeznaczyły środki na wyposażenie jednego oddziału w oryginalne pomoce montessoriańskie.

     Od 1 września 1997 roku jedna grupa rozpoczęła pracę w oparciu o założenia systemu pedagogicznego Marii Montessori. Ponadto w pozostałych grupach wprowadzono elementy tej pedagogiki. W przedszkolu opracowany został program innowacyjny „Wprowadzenie elementów pedagogiki Marii Montessori do praktyki przedszkolnej”, zatwierdzony przez Kuratora Oświaty w Rzeszowie.

        Dzięki zabiegom rady pedagogicznej od 1 września 2006 roku udało się pozyskać środki na utworzenie drugiej grupy Montessori.

       Praca w oparciu o ten system daje nam satysfakcję, spełnia oczekiwania rodziców i środowiska, wpływa korzystnie na całościowy rozwój dzieci, budzi zainteresowania rodziców którzy chętnie posyłają dzieci do tych grup i do naszego przedszkola.

     Wszelkie działania rady pedagogicznej i całego personelu przedszkola przez szereg lat dowodzą i świadczą że jest to właściwy kierunek pracy z dziećmi. Metoda ta daje dzieciom szanse optymalnego rozwoju intelektualnego, emocjonalnego, fizycznego i społecznego, w naturalnym – zróżnicowanym wiekowo środowisku.

 


 

 

 


 

 

Organizacja

Nasze przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00 – 16.00 przez cały rok  z wyjątkiem przerwy wakacyjnej (wymiennie w lipcu lub sierpniu). W przedszkolu funkcjonuje 6 grup mieszanych, do których uczęszczają dzieci w wieku 3-6 lat:

 

 

1. GRUPA NIEBIESKA:

mgr Monika Skromak - Sitkowska

mgr Bożena Herdzik

pomoc nauczyciela: Agnieszka Pachuta

 

2. GRUPA POMARAŃCZOWA:

mgr Anna Tyza

mgr Irena Kruk           

pomoc nauczyciela: Małgorzata Wermińska                                                                                 

 

3. GRUPA ZIELONA:

mgr Mirosława Bartkowiak – Spała

mgr Joanna Kandefer

pomoc nauczyciela: Małgorzata Moczydłowska

 

4. GRUPA ŻÓŁTA:

mgr Jolanta Król

mgr Katarzyna Świtoń

pomoc nauczyciela: Marianna Motyka

 

5. GRUPA CZERWONA:

mgr Katarzyna Stróż

mgr Urszula Maciejak

mgr Monika Skromak – Sitkowska

pomoc nauczyciela: Karolina Zubrzycka

 

6. GRUPA BIAŁA:

mgr Agnieszka Wołoszyn

mgr  Elżbieta Gałka – Ziajko

mgr Jolanta Król

pomoc nauczyciela: Monika Węglarz

 


 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

 • 6.00 – 8.00
  1. schodzenia się dzieci
  2. kształtowanie zachowań kulturalnych
  3. praca indywidualna
  4. zabawy dowolne w kącikach zainteresowań
  5. gry i zabawy ruchowe
 • 8.00 – 9.00
  1. śniadanie
  2. pełnienie roli dyżurnych
  3. mycie zębów
 • 9.00 – 11.15
  1. zajęcia programowe ogólnorozwojowe z zakresu:
  2. pedagogiki montessori • wychowania umysłowego • plastyki • kształcenie języka i mowy • rozwijanie kompetencji matematycznych • rozwijanie sprawności ruchowej
  3. gry dydaktyczne
  4. zajęcia dodatkowe według harmonogramu
 • 11.15 – 12.30
  1. przygotowanie do obiadu. Obiad.
 • 12. 30 – 13.30
  1. odpoczynek - muzyka relakasycjna, kołysanki, czytanie bajek 
  2. wycieczki i spacery
  3. zabawy na świeżym powietrzu
  4. praca indywidualna z książką
  5. słuchanie bajek
 • 13.30 – 14.00
  1. podwieczorek
 • 14.00 – 16.00
  1. rozchodzenie się dzieci
  2. zajęcia wyrównawcze
  3. rozmowy indywidualne z rodzicami

 


 

KADRA PEDAGOGICZNA

 

Dyrektor przedszkola – mgr Elżbieta Gałka – Ziajko

 

 Nauczycielki:

 mgr Mirosława Bartkowiak – Spała

 mgr Bożena Herdzik

 mgr Teresa Kielar

 mgr Irena Kruk

 mgr Jolanta Król

 mgr Katarzyna Świtoń

 mgr Anna Tyza

 mgr Joanna Kandefer

 mgr Katarzyna Stróż

 mgr Urszula Maciejak

 mgr Monika Skromak – Sitkowska

 mgr Agnieszka Wołoszyn

 mgr Henryka Zielińska - Brudniak

 

                         W każdej grupie zatrudniona jest pomoc nauczyciela:

                                   Małgorzata Wermińska

                                   Marianna Motyka

                                   Małgorzata Moczydłowska

                                   Agnieszka Kata

                                   Karolina Zubrzycka

                                   Monika Węglarz

                                                                                                                                       

 

                         Pracownicy kuchni:
                                                               Jadwiga Gumiela
                                                                

                                                                Dorota Mazur

                                                                Katarzyna Przytuła

 

                          Administracja:

                                                                Główny księgowy – Ilona Szajowska
                                                                 

                                                                 Intendent – Dorota Łata

                                                                 Pomoc administracyjna – Beata Sabat

 

                                                                 Inspektor Ochrony Danych Osobowych- adw. Łukasz Doliński

 

                          Dozorca:

                                                                 Zbigniew Sałach


Ostatnia aktualizacja: 2020-10-01